Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay'ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Proje Çalıştayı - 5
  14.11.2019

  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Metin Engin’in başkanlığında ‘’İdari Yargı Sisteminin Derinlemesine İncelenmesi - Paydaş Tartışmaları’’  başlığıyla yapılan çalıştay 7 Kasım 2019 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir.


  Çalıştayda HİGM Daire Başkanı Metin Engin, Avrupa Konseyi Proje Yöneticisi Esra Akıncı ve Avrupa Konseyi Uzmanı Ray Burningham  tarafından selamlama ve açılış konuşmaları ile çalıştayın hedefleri ve faaliyetler hakkında bilgilendirme yapılmıştır.
  Avrupa Konseyi Uzmanları Doç.Dr. F. Ebru Gündüz ve Doç. Dr. Dilşat Yılmaz tarafından ilk toplantıda belirlenen hususlar ve ilgili raporun sunumu yapılmış olup, daha sonra Avrupa Konseyi Uzmanı Prof.Dr.Cemil Kaya tarafından “İdari Yargıda Yapılan Son Reformlar ve Yargı Reformu Stratejisi Belgesi’ndeki İdari Yargıya İlişkin Konular” başlıklı bir sunum yapılmıştır.


  Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kıdemli Tetkik Hakimi Yunus Emre Yılmazoğlu tarafından “Yargı Reformu Strateji Belgesinde Yer Alan İdari Yargıya İlişkin Reformlara Danıştay'ın Bakışı ve Buna Dair Planlamaları” başlıklı sunum, HSK Teftiş Kurulu Müfettişi Halil Yıldırım tarafından "İstatistiğe İlişkin Veri Gereksinimleri ve İlgili Görüş ve Öneriler" başlıklı sunum , Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Ömür Kadri Sarı tarafından idari yargıda UYAP uygulamaları ile istatistik ve verilere ilişkin sunum,  Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Kürşat Şahingöz tarafından  “İdari Yargı ile ilgili tutulan istatistiksel bilgi ve analizlerin mevcudiyeti ile gelecekteki politika oluşturma ve iş yükü yönetimini bilgilendirmek için istatistikler üretmeye yönelik olanaklar” başlıklı bir sunum gerçekleştirilmiş olup, ardından yapılan bu sunumlarla ilgili olarak soru/cevap ve tartışma bölümü gerçekleştirilmiştir. Toplantının devamında idari yargıda ihtisaslaşma oturumuna geçilmiş olup, bu hususta yapılan değerlendirmelerin ardından tartışma oturumu ile  çalıştay tamamlanmıştır.

  Çalıştaya;  Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı, Ankara İdare ve Vergi Mahkemesi Başkanları, Danıştay Kıdemli Tetkik Hakimleri ile Tetkik Hakimleri, Avrupa Konseyi Uzmanları, Avrupa Konseyi Program Ofisi temsilcileri, HSK Teftiş Kurulu Müfettişleri ile HSK Tetkik Hakimi, Kamu Denetçiliği Kurumu temsilcisi, Anayasa Mahkemesi Temsilcisi, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Tetkik Hakimi, Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi, Adalet Bakanlığı İnhak Tetkik Hakimi ve akademisyenler katılmıştır.

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr