Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi İdari Yargıda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm (AUÇ) Mekanizmalarının Belirlenmesi Çalıştayı
  10.02.2020

  Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında, idari yargıda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmaları odaklı çalıştay 4 Şubat 2020 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir.

  Çalıştayda; Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın Metin Engin tarafından, projenin genel tanıtımının ardından, proje kapsamında şu ana kadar yapılan bütün  faaliyetler hakkında bir sunum gerçekleştirilmiştir. Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Sayın Esat Toklu tarafından açılış ve selamlama konuşmaları yapılmıştır.

  Avrupa Konseyi Uzmanı ve AUÇ Merkezi Yöneticisi Sayın Leonardo D’Urso tarafından çalıştayın yöntemi ve hedefleri hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Avrupa Konseyi Uzmanı ve Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nilay Arat Özkaya tarafından İdari Yargıda AUÇ Mekanizmalarının Önündeki Engeller ve Çözüm Önerileri hakkında bir sunum gerçekleştirilmiştir. Ardından idari yargıda olası AUÇ mekanizmaları üzerine paydaş tartışmaları yapılmıştır. Çalıştayın öğleden sonraki bölümünde idari yargıda olası AUÇ mekanizmaları üzerine grup çalışmaları yapılarak, grup çalışmalarının çıktılarının sunumları gerçekleştirilmiş ve çalıştay tamamlanmıştır.

  Toplantıya Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Sayıştay, Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı temsilcileri, Kamu Denetçiliği Kurumu, İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcileri, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi temsilcileri ile Avrupa Konseyi Ulusal ve Uluslararası Uzmanları, Ankara, Erzurum, Gaziantep ve Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanları ile Bölge İdare Mahkemesi ve ilk derece mahkemelerinin Daire Başkanları katılmıştır.

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr