Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Eğitim İhtiyacı Analizi Toplantısı
  23.12.2019

  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında, Eğitim İhtiyacı Analizi Toplantısı 17-18 Aralık 2019 tarihlerinde Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Daire Başkanı Sayın Halil Koç’un katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilmiştir.

  Açılış kısmında, Hakimler ve Savcılar Kurulu 1.Daire Başkanı Sayın Halil Koç projenin önemi belirten ve projeye olan desteklerine ilişkin konuşmasını gerçekleştirmiştir. Hukuk İşleri Genel Müdürü Sayın Hakan Öztatar tarafından çalıştayın hedeflerine ve projenin faaliyetlerine ilişkin bir konuşma gerçekleştirilmiştir. Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın Metin Engin tarafından projenin genel tanıtımı yapılmış ve proje kapsamında şu ana kadar yapılan bütün faaliyetlerin sunumu gerçekleştirilmiştir.

  Çalıştayın birinci gününde HSK Teftiş Kurulu Başmüfettişi Sayın Ercan Akpınar tarafından idari hakimlerin ve mahkeme personelinin eğitim ihtiyaçlarına yönelik teftişler sırasında belirlenen hususlarla ilgili sunum gerçekleştirilmiştir. Danıştay Başkanlığı Genel Sekreterlik Tetkik Hakimi Emine Tuba Yılmazoğlu tarafından Danıştay'ın mevcut eğitim çalışmaları ve eğitim planlarına dair bir sunum yapılmasından ardından soru-cevap kısmıyla ilk oturum tamamlanmıştır.

  Birinci günün öğleden sonraki bölümünde Türkiye Adalet Akademisi Tetkik Hakimi Sayın Seda Uçar Akbulut, mevcut meslek öncesi ve meslek içi eğitim programları ve idari yargı hakim adaylarının gelecek dönem eğitimi için planlara dair sunumunu gerçekleştirmiştir. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Tetkik Hakimi Sayın Yusuf Önçırak, mevcut hizmet içi eğitim programları ve mahkeme personelinin eğitimi için gelecek planlarına dair sunumunu gerçekleştirmiştir. Gerçekleştirilen sunumlar sonrasında idari hakimler ve mahkeme personelinin mevcut eğitimlerine ilişkin yaklaşımlara dair tartışma oturumu yapılarak çalıştayın birinci günü tamamlanmıştır.

  Çalıştayın ikinci gününde; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Avrupa Konseyi Uzmanı Prof.Dr. Cemil Kaya tarafından İdari Yargıda Eğitim İhtiyaçları hakkında bir sunum yapılmıştır. Ardından Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Ahmet Şakir Uzun tarafından Türkiye Barolar Birliği’nin İdari Yargıya İlişkin Mevcut Eğitimleri ve Planlamalarına dair sunum yapılmıştır. İdari hakimler ve mahkeme personelinin eğitiminde odaklanılması gereken alanlar üzerine Bölge İdare Mahkemesi Başkanlarının konuşmalarının ardından, Avrupa Konseyi Uzmanı Marina Naumovska, Eğitim İhtiyacı Analizi - Yöntem (nitel ve nicel yöntemler ve araçlar) - Uluslararası Deneyimler başlıklı sunumunu gerçekleştirmiştir.

  İkinci günün öğleden sonraki bölümünde eğitim ihtiyaçları ve eğitim yöntemlerine ilişkin olarak katılımcılar ile küçük gruplar halinde çalışma yapılmış olup, bu grupların sunumlarıyla çalıştayın ikinci günü tamamlanmıştır.

  Toplantıya Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Daire Başkanı Sayın Halil Koç, Adalet  Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü, HSK Genel Sekreterlik Tetkik Hakimleri, Ankara, İstanbul, İzmir ve Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanları ile İdare ve Vergi Dava Dairelerinin Başkanları, Danıştay Tetkik Hakimleri, Avrupa Konseyi Program Ofisi temsilcileri ile Avrupa Konseyi Ulusal ve Uluslararası Uzmanları ile Adalet Bakanlığı’nın ilgili birim temsilcileri katılmıştır.

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr