Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Proje Çalıştayı-3
  28.10.2019

  Genel Müdürlüğümüz Daire Başkanı Sayın Metin Engin’in başkanlığında, daha önce ilki gerçekleştirilen İlk derece ve Bölge İdare Mahkemelerindeki davaların değerlendirilmesi, yöntem, atılacak adımlar ve ulaşılmak istenen genel hedef üzerine görüş alışverişinde bulunmak amacıyla İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında yapılan çalıştayın ikincisi  23-24 Ekim 2019 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir.


  Çalıştayın birinci gününde; yargılama sürecine ilişkin değerlendirmeler yapılmış olup, Daire Başkanı Sayın Metin Engin’in selamlama ve açılış konuşmasının ardından, Avrupa Konseyi Proje Yöneticisi Sayın Esra Akıncı tarafından çalıştayın hedefleri ve programı hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Teftiş Kurulu Başmüfettişi Sayın İhsan Yılmaz'ın "İdare Mahkemelerinde Gözlemlenen Sistematik Sorunlar ve Reform Öncelikleri" konulu tebliğinin ardından Avrupa Konseyi Uzmanı Sayın Karine Gilberg tarafından ‘’Fransız İdari Yargısında Gerçekleştirilen Usule İlişkin Reformlar" konulu sunum ve Avrupa Konseyi Uzmanı Sayın Romana De Vriendt  tarafından “Davaların ve Mahkeme İşleyişinin Değerlendirmesinde Uluslararası Örnekler ve Deneyim” başlıklı sunum gerçekleştirilmiştir. Birinci günün öğleden sonraki bölümünde Avrupa Konseyi Uzmanları Sayın Doç.Dr. F. Ebru Gündüz ve Sayın Doç. Dr. Dilşat Yılmaz tarafından ilk toplantıda belirlenen hususlar ve ilgili raporun sunumu yapılmış olup, daha sonra katılımcılar gruplara ayrılarak idari yargı hakimlerinin karşılaştığı zorluklar, bir hakime düşen dava sayısı, iş yükünün yönetilmesi için mevcut araçlar, idari yargıdaki dava tipleri, uygulanan usulün ve prosedürlerin her dava tipine uygunluğu, usul ve uygulamaya ilişkin coğrafi bölgelere göre farklılıklar ve reform öncelikleri üzerinde tespit ve değerlendirmelerde bulunulmuştur. Daha sonra her grubun temsilcisi çalışmalarının çıktılarını tüm katılımcılara aktarmış ve  ardından tartışma oturumu yapılarak çalıştayın birinci günü tamamlanmıştır.


  Çalıştayın ikinci gününde; mahkeme personelinin yürüttüğü idari iş ve işlemlere ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri ele alınmıştır. Açılış konuşmalarının ardından Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Teftiş Kurulu Müfettişi Sayın Halil Yıldırım tarafından "İlk Derece İdare ve Vergi Mahkemelerinin İşleyişi, İdare Mahkemelerinde Yaşanan İdari Sorunlar" konulu sunum ve Avrupa Konseyi Uzmanı Sayın Karine Gilberg tarafından ‘’Fransız İdari Yargısında Gerçekleştirilen Usule İlişkin Reformlar" konulu sunum gerçekleştirmiştir. İkinci günün öğleden sonraki bölümünde Avrupa Konseyi Uzmanları Sayın Doç.Dr. F.Ebru Gündüz ve Sayın Doç. Dr. Dilşat Yılmaz tarafından ilk ilk toplantıda belirlenen hususlar ve ilgili raporun sunumu yapılmış olup, daha sonra katılımcılar gruplara ayrılarak idari yargı personelinin karşılaştığı zorluklar, usul sorunları, geciktirici, zaman alıcı ve niteliği etkileyen sebepler, uygulanan usulün ve prosedürlerin her dava tipine uygunluğu, usul ve uygulamaya ilişkin coğrafi bölgelere göre farklılıklar, usuli işlemler ve reform öncelikleri üzerinde tespit ve değerlendirmelerde bulunulmuştur. Daha sonra her grubun temsilcisi çalışmalarının çıktılarını tüm katılımcılara aktarmış ve  ardından tartışma oturumu yapılarak çalıştayın ikinci günü tamamlanmıştır.


  Toplantıya İstanbul, İzmir, Erzurum, Samsun İdare ve Vergi Mahkemesi Başkanları ile Ordu İdare Mahkemesi Başkanı, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ve Tetkik Hakimleri ile Proje Bürosu temsilcileri, Avrupa Konseyi Program Ofisi temsilcileri ve uzmanları, Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Müfettişleri, Bakanlığımızın ilgili birim temsilcileri, akademisyenler ile İstanbul, İzmir, Erzurum ve Samsun Bölge İdare Mahkemelerinde görev yapan Yazı İşleri Müdürleri, Zabıt Katipleri ve mübaşirler katılmıştır.

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr