Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Proje Çalıştayı-1
  25.09.2019

  ‘’İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi’’ kapsamında 17-18 Eylül 2019 tarihlerinde idari yargı sisteminin derinlemesine incelenmesine ve ihtiyaç analizine ilişkin çalıştay Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın Metin Engin’in başkanlığında Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

  Çalıştayın birinci gününde; Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın Metin Engin’in selamlama ve açılış konuşmasının ardından, Avrupa Konseyi Uzmanı Sayın Ray Burningham çalıştayın hedefleri ve programı hakkında bilgilendirme yapmıştır. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Tetkik Hakimi Sayın Ulya Emiroğlu tarafından ‘’Danıştay’ın mevcut reform çalışmaları ve gelecek planları’’ konulu sunum gerçekleştirilmiştir. Avrupa Konseyi Uzmanı Sayın Sarah Nason’un ‘’İlk yürütme kurulu toplantısında ve açılış çalıştaylarında belirlenen temel meseleler ve reform öncelikleri konulu sunumunun ardından, Daire Başkanımız Sayın Metin Engin tarafından idari yargı mevzuatında son beş yılda yapılan önemli değişikliklere ilişkin bir sunum gerçekleştirilmiştir.

  Toplantının ikinci gününde Avrupa Konseyi Uzmanı Sayın Karine Gilberg ‘’Fransa‘da Uygulanan İdari Yargı Reformlarına Genel Bir Bakış’’ konulu sunum yapmıştır. Bu sunumun ardından bütün katılımcılar ile idari yargıdaki temel meseleler tartışılarak, devamında soru-cevap şeklinde program tamamlanmıştır.

  Toplantıya Bölge İdare Mahkemesi Başkanları, Danıştay Kıdemli Tetkik Hakimleri, Bölge İdare Mahkemeleri Daire Başkanları ile İdare ve Vergi Mahkemesi Başkanları, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ve Tetkik Hakimleri ile Proje Bürosu temsilcileri, Avrupa Konseyi Program Ofisi temsilcileri, Hakimler ve Savcılar Kurulu Hakimi ile Hakimler ve Savcılar Kurulu Müfettişi, Anayasa Mahkemesi Raportörü, Kamu Denetçiliği Kurumu Uzmanı, Türkiye Adalet Akademisi Tetkik Hakimi ve Akademisyenler ile ilk derece idari yargı hakimleri ve Bakanlık ilgili birimlerinin temsilcileri katılmıştır.

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr