Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  İdari Yargıda Eğitim İhtiyacı Analizi 2. Çalıştayı
  27.02.2020

  Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında, idari yargıda eğitim ihtiyacı analizi çalıştayının ikincisi 26-27 Şubat 2020 Ankara'da gerçekleştirilmiştir.

  Çalıştayın birinci gününde Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Metin Engin tarafından tarafından yapılan projenin genel tanıtımın ardından, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Sayın Esat Toklu tarafından açılış ve selamlama konuşmaları yapılmıştır.

  Avrupa Konseyi Uzmanı Marina Naumovska Milevska tarafından 17-18 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilen İdari Yargıda 1. Eğitim İhtiyaç Analizi Çalıştayındaki odak grup çalışması sonuçlarının sunumu gerçekleştirilmiştir. Birinci günün öğleden sonraki bölümünde eğitim eylem planlarına ilişkin öneriler ve öncelikli eğitim alanları üzerine grup çalışmaları yapılarak, grup çıktılarının sunumların ardından çalıştayın birinci günü tamamlanmıştır.

  Çalıştayın ikinci gününde Avrupa Konseyi Uzmanı Marina Naumovska Milevska tarafından ‘’Öğrenme Hedefleri‘’, ‘’Eğitim Metodolojisi – Format, Süre, Teknikler’’ ve ‘’Temel Eğitim Alanları Üzerine Tartışmalar ve Önerilen Eğitim Metodolojisi’’ konulu sunumlar gerçekleştirilmiş olup, temel eğitim alanlarına ilişkin öğrenme hedeflerinin tanımlanması üzerine grup çalışmaları yapılarak, grup çıktılarının sunumları gerçekleştirilmiştir. Daha sonra proje kapsamında verilecek eğitim konularının neler olabileceği hususunda katılımcılar ile son oturum yapılarak çalıştayın ikinci günü tamamlanmıştır.

  Toplantıya HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettişi, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye Adalet Akademisi ve Türkiye Barolar Birliği’nin temsilcileri, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı, Ankara, Konya, İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Erzurum İdare ve Vergi Mahkemelerinin Başkanları, Konya Bölge İdare Mahkemesi ile Aydın İdare Mahkemesi Yazı İşleri Müdürleri ile Ankara ve İzmir Bölge İdare Mahkemesi zabıt katipleri, Avrupa Konseyi Program Ofisi temsilcileri ile Avrupa Konseyi Ulusal ve Uluslararası Uzmanları ile Adalet Bakanlığı’nın ilgili birim temsilcileri katılmıştır.

   

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr