Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  İdari Yargıda AUÇ Mekanizmaları Webinarı için Oryantasyon Toplantısı Yapıldı
  25.11.2020

  23 Ekim 2020 tarihinde Danıştay, Adalet Bakanlığı ve ulusal ve uluslararası proje danışmanlarının katılımıyla, 16 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan çevrimiçi seminerin (webinarın) hazırlıklarına yönelik olarak çevrimiçi bir toplantı yapılmıştır. Bu webinar, Fransız idari yargısında uygulanan AUÇ (Alternatif Uyuşmazlık Çözüm) mekanizmalarının karşılaştırmalı örnekleri ve Türk idari yargı sisteminde olası uygulama yöntemlerinin araştırılması konularına eğilecektir. Toplantı katılımcıları, Türkiye’deki AUÇ uygulamaları konusunda sorularını yöneltmişler ve webinarın gündemine ve webinarda değinilecek konulara ilişkin beklentilerini paylaşmışlardır.

  Çevrimiçi seminer (webinar), Fransız ve Türk uzmanlar, Adalet Bakanlığı, Danıştay, Kamu Denetçiliği Kurumu, idari yargı mensupları, kamu kurumları, kamu kurumlarının hukuk müşavirlikleri ve diğer proje paydaşlarının katılımıyla 16 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecektir. Webinar, Türk idari yargı mensuplarını ve proje paydaşlarını Fransız idari yargı sisteminde uygulanan farklı AUÇ yöntemleri ve bunların Türk sistemiyle uyumluluğu hakkında bilgilendirmeyi amaçlayacaktır.

   

   

  “İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Ortak Projesi, Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi tarafından ortaklaşa finanse edilmekte ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir. Projenin nihai yararlanıcısı Adalet Bakanlığı, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüdür. Bu Projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimidir.

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr