Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  İdari Yargıda Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri (Auç) Yöntemleri Hakkında Webinar
  25.12.2020

  “Fransız İdari Yargı Sisteminde Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Yöntemleri ve Türk İdari Yargı Sistemindeki Uygulamalar” konulu uluslararası webinar 16 Aralık 2020 tarihinde düzenlenmiştir. Webinarın amacı, Fransız İdari Yargı Sisteminde yer alan Alternatif Uyuşmazlık Çözümü (AUÇ) mekanizmalarının incelenmesi ve AUÇ yöntemlerinin Türk İdari Yargı Sisteminde uygulanabilirliği konusunda fikir alışverişi yapmaktı. 

  Webinar; Danıştay, Sayıştay, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği ve Kamu Denetçiliği Kurumundan temsilcilerin yanı sıra Bölge İdare Mahkemeleri ve İdare ve Vergi Mahkemelerinin başkan ve üyeleri, Pilot Mahkemeler, kamu idarelerinden temsilciler, avukatlar, arabulucular ve akademisyenlerin bulunduğu yaklaşık 150 kişilik bir katılımla gerçekleşmiştir.

  Prof.Dr.Sabine Boussard ve Doç.Dr.Karine Gilberg deneyimlerini paylaşarak, Fransız idari yargı sisteminde yargılama öncesi ve yargılama sırasında uygulanan AUÇ yöntemleri hakkında bilgilendirmelerde bulunmuştur. Moderatörlüğünü Dr.Yusuf Sertaç Serter’in yaptığı ve Avrupa Konseyi’nin Uluslararası Danışmanlarının Türk katılımcılardan gelen çeşitli sorulara cevap verdiği soru-cevap oturumuyla devam eden webinarda, Danıştay Üyesi Doç. Dr. Selami Demirkol, AK Ulusal Danışmanı Doç. Dr. Nilay Arat, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Sayın Hakan Öztatar, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın Metin Engin ve Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Tetkik Hâkimi Sayın Abdürrahim Taş tarafından Türk İdari Yargı Sistemindeki AUÇ uygulamaları hakkında sunumlar yapılmıştır.

  Webinar sırasında iki anket yapılmış ve webinarın ardından katılımcılara daha kapsamlı değerlendirme anketleri gönderilmiştir.

   

  Tavsiyeleri içeren webinar raporu hazırlanarak, paydaşlar ile Şubat 2021’de paylaşılacaktır.

   

  Webinarda yapılan sunumlara aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:

  https://www.coe.int/tr/web/ankara/e-library-joint-project-on-improving-the-effectiveness-of-the-administrative-judiciary-and-strengthening-the-institutional-capacity-of-council-of-state

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr