Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  İdari Yargıda Adil Yargılanma Hakkına İlişkin Emsal Kararlar Kitabı Yayımlandı
  31.01.2024

  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında, İdari Yargıda Adil Yargılanma Hakkına İlişkin Emsal Kararlar Kitabı hazırlanmış ve basımı gerçekleştirilmiştir.  Kitap, idari yargı mensupları ve proje paydaşlarının istifadesine sunulacaktır. 

  Prof. Dr. Sibel İnceoğlu, Doç. Dr. Nilay Arat ve Dr. Erkan Duymaz tarafından hazırlanan bu yayın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi ve Danıştayın temel ve güncel içtihatlarını içermektedir. Bu yayın hazırlanırken,  Avrupa Konseyi ve Folke Bernadotte Akademisi (İsveç) tarafından yayımlanan ve Proje kapsamında, Eylül 2020’de Türkçe’ye çevrilen İdari Yargıda Avrupa Adil Yargılanma Standartlarına İlişkin Emsal Kararlar Kitabı’na da özgülenmiş bir yaklaşım izlenmiştir.

  Kitap, adil yargılanma hakkına ilişkin temel ve güncel Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay içtihatlarını tematik ve sistemli bir şekilde sunarak bu alanda karşılaşılan sorunların çözümü için uygulayıcılara rehberlik etmeyi amaçlamaktadır.

  Emsal kararlara erişim temin eden ve eğitimler için bir referans kaynağı oluşturan bu kitap, bir yandan içtihat birliğine katkı sağlarken, diğer yandan da idari yargı alanındaki uygulayıcılara Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesinin 1. fıkrası kapsamındaki adil yargılanma standartları ve ilkelerini gözetmeleri konusunda önemli bir referans kaynağı olarak hukukun üstünlüğü alanındaki çalışmalara da katkı sunmaktadır.

  İlgili yayına buradan ulaşabilirsiniz.

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr