Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  İdari Yargı Projesi Kapsamında Uluslararası İdari Yargı Sempozyumu Gerçekleştirilmiştir
  01.03.2024

  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında; idari yargı mahkemelerinde gerçekleştirilen reformlar ve usullere ilişkin deneyimlerin paylaşılmasını sağlamak, uluslararası reform örneklerini sergileyebilmek, Türkiye’deki idari yargı sisteminin verimli işleyişini temin etmek üzere gerekli olan çalışmalar üzerinde tartışabilmek ve öncelikli hususlara ilişkin görüşlerini sunmak üzere idari yargı camiasını bir araya getirmek amacıyla 30-31 Ocak 2023 tarihlerinde Uluslararası İdari Yargı Sempozyumu gerçekleştirilmiştir. Danıştay Başkanlığının ev sahipliğinde iki gün süre ile devam eden sempozyum, Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ ve Danıştay Başkanı Sayın Zeki Yiğit’in teşrifleri ve açılış konuşmaları ile başlamıştır. Sempozyuma çeşitli devlet kurumlarından temsilciler, idari yargı mensupları ile ulusal ve uluslararası uzmanlar katılım sağlamıştır.

  Danıştay Başkanlığı Konferans Salonunda düzenlenen iki günlük sempozyumda; Yargı Kararlarında İstikrar, İdari Yargıda İş Yükünün Azaltılması ve İhtisaslaşma konuları tartışılmıştır. Sempozyumun birinci gününde, idari yargı kararlarında istikrar bağlamında Fransa ve Almanya’dan örnekler söz konusu ülkelerden gelen yüksek mahkeme hâkimlerince sunulmuş olup, yine bu konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi örneği incelenmiş ve Türkiye’de de bu alanda yapılan çalışmalar sunulmuştur. Sempozyumun ikinci gününde ise idari yargıda iş yükünün azaltılmasına yönelik olarak Türkiye’nin idari yargı alanında önde gelen akademisyenleri öneriler sunmuş olup, ihtisaslaşma alanında ise Birleşik Krallık ve İspanya örnekleri incelenmiştir.

  Sempozyumdaki tebliğ ve konuşmalar bir kitap haline getirilmiş ve paydaşların kullanımına sunulmuştur. Sempozyuma ilişkin kitaba buradan ulaşabilirsiniz.

   

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr