Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  İdari Yargı Projesi kapsamında Nihai Değerlendirme Raporu Yayımlanmıştır
  16.02.2024

   

  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında, “Nihai Değerlendirme Raporu” yayımlanmıştır. Nihai Değerlendirme Raporu, projemizin amaçları doğrultusunda oluşturulan rapor dizisindeki üçüncü ve son rapordur. Temmuz 2020’de ‘Ön Değerlendirme Raporu ve Reform Yol Haritasının Hazırlanması için Öneriler’ (ÖDR), Nisan 2022’de ise Ara Dönem İlerleme ve Değerlendirme Raporu (ADR) yayımlanmıştır.

  Bu rapor aynı zamanda yapılan görüşmeleri ve proje kapsamında görevlendirilen ulusal ve uluslararası uzmanlar tarafından hazırlanan çeşitli raporları da dikkate almaktadır.

    Nihai Değerlendirme Raporu aşağıdaki konulara genel bir bakış sağlamaktadır:

  • Sisteme ilişkin ilk gözlemler ve projenin ilk aşamalarında gerçekleştirilen derinlemesine inceleme çalışması sırasında paydaşlardan alınan geri bildirim

  • Proje devam ederken Türkiye’deki yetkili makamların getirdiği ilgili reformlara dair açıklamalar

  • Proje faaliyetlerine ve proje çıktılarına genel bir bakış

  • Nisan 2022’de başlatılan ‘İdari Yargı Sisteminin İyileştirilmesi için Yol Haritası’ adlı çalışmaya verilen destek ve kaydedilen ilerleme ve projeden sonra da kalacak belge olarak yayımlanan güncellenmiş Yol Haritası hakkında görüşler

  • Reform ve proje faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine ilişkin öneriler

  Nihai Değerlendirme Raporu’na buradan ulaşabilirsiniz.

   

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr