Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  İdari Yargı Projesi kapsamında İdari Yargının İyileştirilmesi için Yol Haritası (2020-2023) Öneriler (2023-2026) Yayımlanmıştır
  28.03.2024

  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında, “İdari Yargının İyileştirilmesi için Yol Haritası (2020-2023) Öneriler (2023-2026),” yayımlanmıştır. Yol Haritasının amacı, çözümlerin uygulanması için gereken eylemler konusunda paydaşlar ve proje ekibi arasında ortak bir anlayış geliştirmektedir. Türkiye Üçüncü Yargı Reformu Stratejisi’ni (Mayıs 2019), İnsan Hakları Eylem Planı’nı (Mart 2021) ve Danıştay Stratejik Planı’nı (2019-2023) destekleyerek yansıtmaktadır.

  Yol Haritası, kamu idarelerinde iyi karar alma, alternatif uyuşmazlık çözümünün desteklenmesi, idari yargı usulünün sadeleştirilmesi ve geliştirilmesi, yargı üyeleri ve mahkeme personelinin kapasitesinin iyileştirilmesi, idare ve vergi mahkemelerinde verimliliğin ve hizmet kalitesinin artırılması, adalete erişimin desteklenmesi ve mahkeme kullanıcılarının memnuniyetinin artırılması ile içtihat birliğinin desteklenmesi de dâhil olmak üzere idari yargı sistemine ilişkin tüm unsurları ele almaktadır.

  İdari Yargının Yol Haritası (2020-2023) ve Öneriler (2023-2026) olarak güncellenen Yol Haritasında; Türk makamlarınca belirlenmiş olan ancak tamamlanmamış ya da güncel stratejik planlarda yer alan reform faaliyetleri, Projenin Nihai Değerlendirme Raporu’nda yer alan öneriler ve Proje sona ererken ortaya konan faaliyetlerin ve çıktıların sürdürülebilirliğini temin etmeye ya da desteklemeye yönelik çalışmalara yer verilmektedir.

  İdari Yargının İyileştirilmesi için Yol Haritası Öneriler (2023-2026)’e buradan ulaşabilirsiniz.

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr