İdari Yargı Projesi Kapsamında Fransa Çalışma Ziyareti Raporu Hazırlanmıştır
  02.03.2022

  Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi tarafından birlikte finanse edilen “İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi’’ kapsamında, Fransa’daki idari yargı sistemi ve alternatif uyuşmazlık çözüm yolları üzerinde incelemelerde bulunmak amacıyla Fransa’ya bir çalışma ziyareti yapılmıştır. Bu kapsamda, Fransa Adalet Bakanlığı, Fransa Danıştayı (Conseil d’Etat) ve Paris Bölge İdare Mahkemesi ziyaret edilerek heyetler arası toplantı ve görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

   

  Çalışma ziyaretinin ardından Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Metin Engin tarafından bir rapor hazırlanmıştır. Fransa Çalışma Ziyareti Raporu ile idare hukuku alanında alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının geliştirilmesi konusunda çalışmalar yürüten Fransa’nın gelinen noktada uygulama ve tecrübelerinin yerinde gözlemlenmesi, idari yargının işleyişi, karşılaşılan sorunlar, grup davalar ve yakın zamanda gerçekleştirilen reformların idari davalar üzerindeki etkileri konularında bu çalışmaları yürüten yargı mensuplarıyla görüş alışverişinde bulunulması suretiyle edinilen izlenimlerin Türk İdari Yargı sistemimizde uygulanabilirliği değerlendirilerek, Türk İdari Yargısına yönelik tespit ve öneriler geliştirilmiştir.

   

  Söz konusu çalışma ziyareti raporuna ulaşmak için tıklayınız.

   

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr