Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  İdari Yargı Projesi kapsamında Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Referans Raporu Yayımlanmıştır
  24.01.2024

  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında, “Türkiye’de İdari Yargıda Alternatif Uyuşmazlık Çözümü ve Diğer Yargı Yetkisi Alanlarından Edinilen Bilgiler” Raporu yayımlanmıştır. Proje dönemi boyunca paydaşlar, ulusal ve uluslararası uzmanlar analiz çalışmaları yapmışlar ve idari uyuşmazlıklarda uygulanan hukuki/geleneksel alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmaları hakkında bilgi edinerek istişarelerde bulunmuşlardır.

  Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Referans Raporu’nun hazırlanmasındaki amaç, Türkiye’deki idari yargı sisteminde AUÇ uygulamalarını inceleyerek ve proje faaliyetleri kapsamında Avrupa Konseyi’ne üye seçili ülkelerdeki (Fransa, Almanya, İspanya, İngiltere ve Galler) idari yargı sistemlerinde AUÇ’den faydalanılmasıyla ilgili toplanan bilgileri derleyerek genel bir bakış açısı sunmak ve buradan yola çıkarak çeşitli tavsiyelerde bulunmaktır. Bu Referans Raporu hem bu alanda çalışmalar yapan idari yargı mensupları, avukatlar ve akademisyenler hem de idari makamlar ve politika yapıcıları için önemli bir kaynak niteliğindedir.

    Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Referans Raporu dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Rapor’un amaçları doğrultusunda farklı Alternatif Uyuşmazlık Çözümü (AUÇ) biçimlerinin çalışma tanımı geliştirilmektedir; İkinci Bölüm çeşitli AUÇ mekanizmalarına ilişkin olarak mevcut Türk hukukunu ortaya koymaktadır; Üçüncü Bölümde, Türkiye’de İdari Yargı için önerilen bazı bilgilerle birlikte proje sırasında sunulan ve harmanlanan diğer yargı yetkisi alanlarından edinilen bilgiler sunulmaktadır ve Dördüncü Bölümde Türkiye’de ulusal hukukun incelemesine ve uluslararası karşılaştırmalara dayalı olarak bazı sonuçlar ve öneriler yer almaktadır.

  Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Referans Raporu’na buradan ulaşabilirsiniz.

   

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr