Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  İdari Yargı Projesi Kapsamında Almanya Çalışma Ziyareti Raporu Hazırlanmıştır
  24.01.2024

          Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi tarafından birlikte finanse edilen “İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi’’ kapsamında, Almanya İdari Yargı sistemi hakkında bilgi edinmek ve araştırma yapmak amacıyla Almanya’ya 30 Mayıs-2 Haziran 2022 tarihinde bir çalışma ziyareti yapılmıştır. Bu kapsamda, Bavyera İdare İstinaf Mahkemesi, Bavyera İçişleri Bakanlığı ve Federal İdare Mahkemesi ziyaret edilerek heyetler arası toplantı ve görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

        Çalışma ziyaretinin ardından Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Metin Engin tarafından bir rapor hazırlanmıştır. Raporda, proje kapsamında Alman Federal İdare Mahkemesi’nde Mahkeme Başkanlığı yapmış Dr. Otto Mallman tarafından hazırlanan ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü İdari Yargı Projesi ekibince Almanya İdari Yargı sistemi hakkında yöneltilen sorulara cevap mahiyetinde düzenlenen ‘’Alman İdari Yargısı Hakkındaki Sorular ve Cevaplar’’ isimli raporda yer alan bilgi ve istatistiklerden de yararlanılmıştır. Almanya Çalışma Ziyareti Raporu ile Almanya’daki idare hukuku ve idari yargılama hukuku alanındaki uygulama ve tecrübelerin yerinde gözlemlenmesi, araştırmalar yapılması ve bu sayede Türk idari yargı sistemimize yönelik tespit ve öneriler geliştirilmesi hedeflenmiştir.

            Söz konusu çalışma ziyareti raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

   

   

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr