Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  İdari Yargı Projesi Kapsamında Almanya'ya Çalışma Ziyareti Gerçekleştirilmiştir
  22.07.2022

  “İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında 30 Mayıs – 3 Haziran 2022 tarihleri arasında Almanya İdari Yargı sistemini yerinde incelemek amacıyla yurt dışı çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.

  Adalet Bakan Yardımcımız Zekeriya Birkan başkanlığındaki ülkemiz heyetinde, Hâkimler ve Savcılar Kurulu 2. Daire Üyesi Aysel Demirel, Danıştay 3. Daire Üyesi Ali Alpan, Danıştay 10. Daire Üyesi Hamdi Şenler ve Danıştay 13. Daire Üyesi Gürsel Özkan da yer almıştır.

  Bu çalışma ziyareti ile Alman idari yargı sisteminin detaylı olarak yerinde incelenmesi, iyi uygulama örneklerinin tespit edilmesi ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak idari yargı sistemimizin etkinliğinin artırılmasına katkı sağlanması hedeflenmiştir. Bu anlamda gerçekleştirilen çalışma ziyaretinde, Bavyera İdare İstinaf Mahkemesi, Bavyera İdare Mahkemesi, Bavyera İdare Mahkemelerinde hâkim ve personelden sorumlu Bavyera İçişleri Bakanlığı, Leipzig’de bulunan Almanya Federal İdare Mahkemesi’nde çeşitli toplantı ve görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

  Gerçekleştirilen ziyaretlerde özellikle, Alman idari yargısında uygulanmakta olan usul kuralları, idare mahkemelerinin işleyişi, Almanya idari yargı sisteminin tarihi, yargı yetkisi, ilk derece dava ve istinaf aşamaları ile idari yargıda pilot dava usulü, idari yargıda duruşmalar, idari yargıda uzlaştırma (arabuluculuk) usulü, idari yargıda hâkimlerin atanması ve çalışma şartlarına ilişkin konular üzerinde durulmuş, heyetimize yapılan sunumların ardından, heyetimiz katılımcılarının soruları Almanya yargı mensupları tarafından cevaplandırılarak bilgi edinilmiştir.

  Gerçekleştirilen çalışma ziyaretine ilişkin rapor hazırlanarak yayımlanacaktır.

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr