Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Hukuki Gerekçelendirme ve Karar Yazımı (1. Eğitim)
  22.03.2022

  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Modül 1: Hukuki Gerekçelendirme ve Karar Yazımı konulu eğitim, 16-17 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Ankara Bölge İdare Mahkemesi Ankara İdare ve Vergi Mahkemeleri ile Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin yargı çevresine dâhil olan İdare ve Vergi Mahkemelerinde görev yapan hâkimler, gerçekleştirilen eğitimlere katılmıştır. Katılımcılara eğitimler, Danıştay Başkanlığı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Ankara idare ve vergi mahkemelerinde görevli, projemiz kapsamında düzenlenen eğitici eğitimine katılmış olan Mahkeme Başkanları ve Hâkimler tarafından verilmiştir.

   

  Eğitimde; gerekçeye ilişkin esaslar ile yeterli bir gerekçenin nasıl yazılması gerektiği, gerekçede hukuki tahlil, uyuşmazlığın olayla ilgili mevzuat kapsamında irdelenmesi, gerekçede doktrine ve yargısal içtihada atıf yapılması, bilirkişi raporlarının kararda kullanımı hususları ile karar şablonları ele alınmıştır. Temel hak ve özgürlüklere ilişkin uyuşmazlıklarda verilen kararların gerekçesinde AİHM kararları ile AYM içtihatlarının ve usullerinin ne şekilde kullanılacağı, uygulanan kriterlere dair mevcut teorik yaklaşımlar ve pratik alıştırmalarla desteklenmiştir.

   

  Eğitim modüllerinin hazırlanmasına katkıda bulunan yetişkin eğitimi uzmanı ile modül yazarı Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bahtiyar Akyılmaz eğitime katılarak değerlendirme yapmışlardır.

   

  Program,  katılımcılara sertifikalarının dağıtılması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle son bulmuştur.

   

   

   

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr