Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  İdari Yargı Kapsamında Fransa Çalışma Ziyareti
  07.01.2022

  “İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında 30 Kasım-2 Aralık 2021 tarihleri arasında Fransa İdari Yargı sistemini yerinde incelemek amacıyla yurt dışı çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.

   

  Çalışma ziyaretine; Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Kamu Denetçiliği Kurumu Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu Uzmanı Elif Açıl, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreteri Seyfi Han, Danıştay Başkanlığı Genel Sekreteri Kemal Açıkgöz, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar, Bakan Müşaviri Salih Çetinkaya, Danıştay Üyesi Esat Toklu, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Metin Kahraman ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi Başkanı Bülent Küfüdür, Özel Kalem Müdürlüğü Tetkik Hâkimi Yasin Yıldırım ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Metin Engin katılmıştır.

   

  Çalışma ziyareti ile idare hukuku alanında alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının geliştirilmesi konusunda çalışmalar yürüten Fransa’nın, gelinen noktada uygulama ve tecrübelerinin yerinde gözlemlenmesi, idari yargının işleyişi, karşılaşılan sorunlar, grup davalar ve yakın zamanda gerçekleştirilen reformların idari davalar üzerindeki etkileri konularında bu çalışmaları yürüten idari yargı meslek mensuplarıyla görüş alışverişinde bulunulmuştur.

   

  Çalışma ziyaretinin ilk günü Fransa Adalet Bakanlığı ziyaret edilmiştir. Bu ziyarette Fransa Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri ve Künyeler Genel Müdürü Jean François de Montgolfier ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Ziyaretin ikinci gününde Fransa Danıştay Genel Sekreteri Thierry Xavier Gırardot, Danıştay Genel Sekreter Yardımcısı Sylvain Humbert, Danıştay İhtilaflar Dairesi Başkan Vekili Christine Maugüé, Danıştay Üyesi Pascal Trouılly, Danıştay Onursal Üyesi Odile Pıerart ile görüşülmüştür. Çalışma ziyaretinin üçüncü ve son gününde ise Paris Bölge İdare Mahkemesi ziyaret edilmiştir. Bu ziyarette Paris Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Pascale Fambeur ve Paris Bölge İdare Mahkemesi Başkan Yardımcısı aynı zamanda 1.Daire Başkanı Jacques Lapouzade ile toplantı yapılmıştır.

   

  Gerçekleştirilen çalışma ziyaretine ilişkin rapor hazırlanarak yayınlanacaktır.

   

   

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr