Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  İdari Yargı İçtihadı ile İlgili AİHM ve AYM Kararları (4. Eğitim)
  09.06.2022

  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Modül 2: İdari Yargı İçtihadı ile İlgili AİHM ve AYM Kararları konulu eğitim, 24-26 Mayıs 2022 tarihlerinde Gaziantep İlinde gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen eğitimlere Adana ve Gaziantep Bölge İdare Mahkemeleri, Adana ve Gaziantep İdare ve Vergi Mahkemeleri ile Adana ve Gaziantep Bölge İdare Mahkemeleri’nin yargı çevresine dâhil olan İdare ve Vergi Mahkemelerinde görev yapan hâkimler katılmıştır.

  Eğitimde; Uyuşmazlıkların Çözümünde Hakların Nitelendirilmesi Çalışması ve Anayasa Mahkemesi Rolü, AİHM ve AYM İhlal Kararları Sonrası Yargılamanın Yenilenmesi veya Yeniden Yargılama Müessesesi, Vergi, Ruhsat, Lisans, Tahsis ve Mülkiyet Hakkı, İmar Hukukundan Kaynaklanan ve İdarenin Tazmin Yükümlülüğüne Riayet Etmemesinden Kaynaklanan İhlaller, İdari Yaptırımlar, Disiplin Hukukunda Dikkate Alınması Gereken Haklar ve Standartlar, Tıbbi İhmal/Hata Davaları ve Yaşam Hakkına Maddi ve Manevi Varlığın Korunması Hakkında ilişkin Diğer Davalar, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku konuları ele alınmıştır. AİHM kararları ile AYM içtihatlarının ve usulleri konular çerçevesinde ele alınarak mevcut teorik yaklaşımlar, pratik alıştırmalarla desteklenerek katılımcılarla paylaşılmıştır.

  Program,  katılımcılara sertifikalarının dağıtılması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle son bulmuştur.

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr