Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Danıştay Dava ve Karar Kodları Çalıştayı
  28.07.2022

  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi’nin “Danıştay Dava/Karar Kodlarının İlk Derece ve Bölge İdare Mahkemeleri Dava Kodları ile Uyumlaştırılması” faaliyeti kapsamındaki çalıştay 24-26 Haziran 2022 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya; Danıştay Başkanvekili Mahmut Vural, Danıştay Genel Sekreteri Kemal Açıkgöz, Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar, Danıştay Üyeleri ile Danıştay Kıdemli Tetkik Hakimlerinin yanı sıra Hâkimler ve Savcılar Kurulu temsilcileri, Bölge İdare Mahkemelerinden Daire Başkanı ve Üyeleri, Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimleri ve proje bürosu temsilcileri, Avrupa Konseyi temsilcileri ve akademisyenler katılmıştır.

  Danıştay Başkanvekili Mahmut Vural ve Hukuk İşleri Genel Müdürümüz Hakan Öztatar tarafından yapılan açılış konuşmalarının ardından başlayan çalıştayda, katılımcılar İdare Hukuku ve Vergi Hukuku olarak iki gruba ayrılmış ve çalıştay üç gün boyunca devam etmiştir. Çalıştayın kapanış oturumunda ise çalışma gruplarından temsilciler, elde ettikleri bulguları ve sonuçları paylaşmış, görüş ve önerilerini dile getirmiş, katılımcılarla genel bir değerlendirme yapılmış ve proje kapsamında yürütülen bu faaliyete ilişkin olarak bundan sonraki süreç planlanmıştır.

  Danıştay Başkanlığı'nın yargı yetkisi dâhilindeki dava kodu sisteminin güncellenmesi amacıyla kullanmakta olduğu dava kodları ve dava türleri tamamıyla gözden geçirilmiş, yeni öneriler ve eklenmesi istenen dava türleri ve dava kodları bu çalıştayda incelemeye alınmıştır. Dosya yönetimine ilişkin raporlama, hızlı veri toplama,  iş yükünün ölçülmesi ve kararlara ulaşmada kolaylık sağlanması gibi birçok faydası olacağı değerlendirilen bu çalışmanın projemiz kapsamında yılsonuna kadar yapılacak olan toplantılarla nihai halini alması planlanmaktadır.

   

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr