Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  İdari Yargı Projesi Kapsamında AİHM ve Avrupa Konseyi’ne Çalışma Ziyareti Gerçekleştirilmiştir
  16.12.2022

   

  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında 25-26 Ekim 2022 tarihlerinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (Strazburg) yurt dışı çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.

  Ziyarete ülkemiz heyeti olarak Danıştay Üyeleri, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü temsilcileri, Bölge İdare Mahkemesi Başkanları, idare mahkemesi başkanları ile pilot mahkeme başkanları ve proje modüllerinde eğitici olarak görev yapan mahkeme başkanları katılım sağlamıştır.

  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Venedik Komisyonu ve Avrupa Konseyi İşbirliği Program Birimleri ile çalışma toplantıları yapılmış, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının İcrası,  Venedik Komisyonunun Yetkisi ve Çalışmaları yerinde incelenmiştir. Ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin dava yönetimi, pilot karar usulü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesi kapsamında adil yargılanma hakkı, insan haklarına saygı yükümlülüğü ve mahkeme kararlarının icrasına ilişkin konular ele alınmıştır.

  Gerçekleştirilen çalışma ziyaretine ilişkin rapor hazırlanarak yayımlanacaktır.

   

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr