Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Adil Yargılanma Hakkı-Makul Süre Eğitimi ve Hukuki Gerekçelendirme ve Karar Yazımı (3. Eğitim)
  08.06.2022

  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında İdare Mahkemesi Hâkimlerine yönelik olarak Modül 3: Adil Yargılanma Hakkı - Makul Süre konulu eğitim ile Vergi Mahkemeleri Hâkimlerine yönelik Modül 1: Hukuki Gerekçelendirme ve Karar Yazımı eğitimi 13-15 Mayıs 2022 tarihlerinde eş zamanlı olarak Antalya İlinde gerçekleştirilmiştir. İstanbul, Bursa ve Adana Bölge İdare Mahkemeleri, İstanbul, Bursa ve Adana İdare ve Vergi Mahkemeleri ile İstanbul, Bursa ve Adana Bölge İdare Mahkemeleri’nin yargı çevresine dâhil olan İdare ve Vergi Mahkemelerinde görev yapan hâkimler gerçekleştirilen eğitimlere katılmıştır.

  İdare Mahkemesi Hâkimlerine yönelik olarak Modül 3: Adil Yargılanma Hakkı - Makul Süre konulu eğitimde; Avrupa İnsan hakları Sözleşmesi ile iç hukuk ilişkisi, adil yargılanma hakkına giriş, bağımsız ve tarafsız mahkeme, gerekçeli karar hakkı, masumiyet karinesi, hukuki kesinlik; bariz takdir hatası, mahkeme hakkı, alenilik ilkesi ile silahların eşitliği, çelişmeli yargılama ve makul süre konuları kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Eğitimde mevcut teorik yaklaşımlar, pratik alıştırmalarla desteklenerek interaktif bir şeklinde uygulanmıştır.

  Vergi Mahkemeleri Hâkimlerine yönelik Modül 1: Hukuki Gerekçelendirme ve Karar Yazımı eğitiminde ise gerekçeye ilişkin esaslar ile kısa ve yeterli bir gerekçenin nasıl yazılması gerektiği, gerekçenin kararla sınırlı olması, gerekçede hukuki tahlil, uyuşmazlığın olayla ilgili mevzuat kapsamında irdelenmesi, gerekçede doktrine ve yargısal içtihada atıf yapılması, bilirkişi raporlarının kararda kullanımı hususları ile karar şablonları ele alınmıştır. Temel hak ve özgürlüklere ilişkin uyuşmazlıklarda verilen kararların gerekçesinde AİHM kararları ile AYM içtihatlarının ve usullerinin ne şekilde kullanılacağı, hangi kriterlerin uygulandığına yönelik mevcut teorik yaklaşımlar pratik alıştırmalarla desteklenerek katılımcılar ile paylaşılmıştır.

  Program,  katılımcılara sertifikalarının dağıtılması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle son bulmuştur.

   

   

   

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr