Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  İdari Yargı Projesi kapsamında Ara Dönem Değerlendirme Raporu Yayımlanmıştır
  05.12.2022

  Mevcut idari yargı sisteminin derinlemesine incelenmesi ve uygulanan reformların etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan Ara Dönem Değerlendirme Raporu yayımlanmıştır. Rapor; proje kapsamında gerçekleştirilen ziyaretler, toplantılar, görüşmeler, odak grup çalışmaları, araştırmalar ve analizler sonucunda hazırlanmıştır.

  Mayıs 2019’da kabul edilen üçüncü Türkiye Yargı Reformu Stratejisi’nde (YRS) yer alan çeşitli hedefler ile bağlantılı olarak hazırlanan bu rapor, idari yargı sisteminin süregiden incelemesine, proje faaliyetlerinin ilerleme durumuna ve İdari Yargı Yol Haritası 2020-2023 kapsamında mevcut duruma ilişkin bir güncelleme sunmaktadır.

  Ön Değerlendirme Raporu’nun yayımlandığı Temmuz 2020’den bu yana Türk idari yargı sisteminin derinlemesine incelenmesine devam edilmiş ve paydaşlarla yapılan toplantılar, görüşmeler ve araştırmalar bu raporun içeriğine önemli katkılar sağlamıştır.

  Ara Dönem Değerlendirme Raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr