Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  DUYURULAR

  04.01.2023
  Adil Yargılanma Hakkı-Makul Süre Eğitimi ( 9. Eğitim )
  23.12.2022
  Adil Yargılanma Hakkı-Makul Süre Eğitimi (8. Eğitim)
  16.12.2022
  İdari Yargı Projesi Kapsamında AİHM ve Avrupa Konseyi’ne Çalışma Ziyareti Gerçekleştirilmiştir
  23.09.2022
  İdari Yargı Mahkemeleri Kalem Personeline Yönelik Dava ve Zaman Yönetimi Eğitimi (6. Eğitim)
  01.09.2022
  İdari Yargı Projesi Kapsamında Kamu Kurumları ile Çalıştay Gerçekleştirilmiştir
  24.08.2022
  İdari Yargı Projesi 7. Yürütme Kurulu Toplantısı
  17.08.2022
  Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile İstişare Toplantıları
  09.06.2022
  İdari Yargı İçtihadı ile İlgili AİHM ve AYM Kararları (4. Eğitim)
  09.06.2022
  Pilot Mahkeme Ziyaretleri
  08.06.2022
  Adil Yargılanma Hakkı-Makul Süre Eğitimi ve Hukuki Gerekçelendirme ve Karar Yazımı (3. Eğitim)
  08.06.2022
  Hukuki Gerekçelendirme ve Karar Yazımı (2. Eğitim)
  29.04.2022
  İdari Yargı Yol Haritası Tanıtım Toplantısı
  22.03.2022
  Hukuki Gerekçelendirme ve Karar Yazımı (1. Eğitim)
  14.03.2022
  Kalem Personeli için Dava ve Zaman Yönetimi konulu Eğitici Eğitimi (Modül 4)
  22.02.2022
  İdare ve Siz El Kitabı’na Ek Bakanlar Komitesi Tavsiye Kararları
  28.01.2022
  İdari Yargı İçtihadı ile İlgili AİHM ve AYM Kararları hakkında Eğitici Eğitimi ( Modül 2)
  14.01.2022
  Hukuki Gerekçelendirme ve Karar Yazımı hakkında Eğitici Eğitimi (Modül 1)
  11.01.2022
  İdari Yargı Projesi 6. Yürütme Kurulu Toplantısı
  11.01.2022
  Ombudsmanlıklar Hakkında Karşılaştırmalı İnceleme Kitabı Yayımlandı
  07.01.2022
  İdari Yargı Kapsamında Fransa Çalışma Ziyareti
  22.12.2021
  İdari Yargıda Eğitimler Öncesinde Pilot Eğitim - Modül 4
  22.12.2021
  İdari Yargıda Eğitimler Öncesinde Pilot Eğitim - Modül 3
  21.12.2021
  İdari Yargıda Eğitimler Öncesinde Pilot Eğitim - Modül 2
  21.12.2021
  İdari Yargıda Eğitimler Öncesinde Pilot Eğitim - Modül 1
  14.10.2021
  Danıştay Başkanlığı ile Ara Dönem Değerlendirme Raporu Hakkında İstişare Toplantısı
  01.10.2021
  Mahkeme Kullanıcıları ve Kalem Personeline Yönelik Rehber Materyaller (Vergi Mahkemeleri) Toplantısı
  29.09.2021
  İdare Mahkemeleri Personeline Yönelik Rehber Materyallerin Gözden Geçirilmesi İkinci Toplantısı
  28.09.2021
  Kalem Personeli için Dava ve Zaman Yönetimi Modülü Çalışma Grubu Toplantısı
  27.09.2021
  Mahkeme Kullanıcıları ve Kalem Personeline Yönelik Rehber Materyaller (İdare Mahkemeleri) Toplantısı
  23.09.2021
  İdari Yargı İçtihadı ile AİHM ve Anayasa Mahkemesi Kararları Modülü Çalışma Grubu Toplantısı
  22.09.2021
  Adil Yargılanma ve Makul Süre Modülü Çalışma Grubu Toplantısı
  21.09.2021
  Hukuki Gerekçelendirme ve Karar Yazımı Modülü Çalışma Grubu Toplantısı
  20.09.2021
  Mahkeme Kullanıcıları Memnuniyet Araştırması Hakkında Odak Grup Toplantısı
  17.09.2021
  Eğitim Modüllerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışma Grubu Toplantıları
  02.09.2021
  İdari Yargıda, Mahkeme Kullanıcıları Memnuniyet Anketi
  07.07.2021
  Mahkeme Kullanıcılarına ve Kalem Personeline Yönelik Rehber Materyaller Çalıştayı
  28.06.2021
  Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi Hakkında 4. Webinar
  09.06.2021
  AİHM İçtihatları ve AİHS Hakkında 2. Yuvarlak Masa Toplantısı
  09.06.2021
  Türk Danıştayı ve Fransız Danıştayı arasında İçtihat, Raporlama ve İstatistik Konusunda İnteraktif Diyalog Toplantısı
  04.06.2021
  “İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” AB-AK Ortak Projesi 5. Yürütme Kurulu Toplantısı
  04.06.2021
  Pilot Yargılama Usulünün Değerlendirilmesi Hakkında 1. İstişare Toplantısı
  04.06.2021
  Pilot Mahkemeler için Medya ve Halkla İlişkiler Eylem Planı
  21.05.2021
  Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi Hakkında Üçüncü Webinar
  21.04.2021
  Fransız İdari Yargı Sisteminde Reformlar ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri
  31.03.2021
  Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi Hakkında İkinci Toplantı
  31.03.2021
  İdare ve Siz El Kitabı Yayınlanmıştır
  31.03.2021
  İdari Yargıda Avrupa Adil Yargılanma Standartlarına ilişkin Emsal Kararlar Kitabı Yayınlanmıştır
  25.03.2021
  İdari Yargıda Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri (Auç) Yöntemleri Hakkında Webinar Raporu Yayımlanmıştır
  04.03.2021
  Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Daire Başkanı Sayın Halil Koç Makamında Ziyaret Edilmiştir
  04.03.2021
  Hukuk İşleri Genel Müdürü Sayın Hakan Öztatar Makamında Ziyaret Edilmiştir
  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr