Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  İdari Yargı Mahkemeleri Kalem Personeline Yönelik Dava ve Zaman Yönetimi Eğitimi (7. Eğitim)
  07.10.2022

  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında idari yargı kalem personeline yönelik olarak ‘’Dava ve Zaman Yönetimi’’ konulu eğitim 26-29 Eylül 2022 tarihleri arasında İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nde gerçekleştirilmiştir. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi İdari Dava Dairesi ve Vergi Dava Dairesi ile İlk Derece İdare ve Vergi Mahkemelerinde görev yapan yazı işleri müdürü ve zabıt kâtiplerinden oluşan toplam 84 kişiye eğitim verilmiştir.

  İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Ahmet Cüneyt Yılmaz ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Metin Engin tarafından yapılan açılış konuşmalarının ardından başlayan ve toplam sekiz oturumdan oluşan eğitimde; zaman yönetimi, zaman yönetimi bakımından idari yargıda dava süreci, Dosya Yönetim Sistemi (DYS) – UYAP, resmî yazışmalarda uygulanacak esas ve usuller, zaman yönetimi bakımından ekip çalışması, Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu CEPEJ − Saturn Projesi, yargıda istatistik ve veri güvenliği konuları ele alınmıştır.

  Eğitim,  katılımcılara sertifikalarının verilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle son bulmuştur.

   

   

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr