Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  İdari Yargı Projesi 7. Yürütme Kurulu Toplantısı
  24.08.2022

  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi’nin 7. Yürütme Kurulu Toplantısı 30 Haziran 2022 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, Ara İlerleme ve Değerlendirme Raporunun tamamlanıp dağıtılması, Yol Haritası Belgesi’nin bir tanıtım etkinliği aracılığıyla paydaşlara tanıtılması, memnuniyet anketlerinin sonuçlarının pilot mahkemelere gerçekleştirilen çalışma ziyaretleri ile paylaşılması, eğitim modülleri kapsamında devam eden eğitimler, idari yetkililer ile iç değerlendirme konusunda danışma görüşmeleri ile odak grup toplantıları ve Kurum İçi İnceleme İdare Rehberinin hazırlanması, hazırlanan yeni rehber materyaller, yeni medya ve halkla ilişkiler eylem planı, Danıştay dava/karar kodlarının ilk derece ve BİM'lerin dava kodlarıyla uyumlaştırılması faaliyeti ve yakın zamanda gerçekleştirilen Almanya Çalışma Ziyareti hakkında kısa bilgiler verilmiştir.

  Adalet Bakan Yardımcımız Sayın Zekeriya Birkan başkanlığında, Genel Müdürümüz Sayın Hakan Öztatar, Danıştay Genel Sekreter Yardımcısı Burakhan Melikoğlu, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Türkiye Barolar Birliği, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Proje Bürosu, Mevzuat Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Eğitim Dairesi Başkanlığı temsilcileri ile Bölge İdare Mahkemesi Başkanları, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Avrupa Konseyi temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen söz konusu toplantıda, projenin uygulanması, somut çıktılarının değerlendirilmesi, Proje sürdürülebilirlik planı ve öneriler üzerine bir sunum gerçekleştirilmiştir.

  Ayrıca gelecekte yapılacak faaliyetlerin planlaması ve projenin 3 ay uzatılmasına ilişkin görüş alışverişinde bulunulmuştur.

  Öte yandan, bir sonraki yürütme kurulu toplantısının Aralık 2022’de yapılması kararlaştırılarak toplantıya son verilmiştir.

   

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr