Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  İdari Yargı Projesi 6. Yürütme Kurulu Toplantısı
  11.01.2022

  Projenin 6. Yürütme Kurulu Toplantısı çevrimiçi olarak 8 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, Ara Değerlendirme Raporunun tamamlanması, Mahkeme Kullanıcıları Memnuniyet Anketinin nihai hâle getirilmesi, eğitim modül çalışmaları ve programları hakkında çalışma grubu toplantıları ile dört pilot eğitim faaliyetinin tamamlanması, yuvarlak masa toplantısının düzenlenmesi, “Ombudsmanlıklar Hakkında Karşılaştırmalı Bir İnceleme: Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu İçin Eylem Önerileri ve Ombudsmanlık ile Kamu İdarelerine Yönelik Rehber İlkeler” adlı raporun kitap halinde yayımlanması, Türk Emsal Kararlar kitabının nihai taslağının hazırlanması, Alman İdari Yargısında AUÇ Yöntemlerine ilişkin rapor, pilot karar usulünün değerlendirilmesi ile rehber materyaller hakkında çalışma grubu toplantılarının ikinci kısmının tamamlanması hakkında kısa bilgiler verilmiştir.

   

  Avrupa Konseyi danışmanları Ray Burningham ve Marco Velicogna, Türkiye’de seçilen idare ve vergi mahkemelerinde gerçekleştirilen mahkeme kullanıcıları (avukatlar ve vatandaşlar) memnuniyet anketlerinin sonucunu içermenin yanı sıra bölgesel/ulusal düzeylerde mahkeme kullanıcılarının memnuniyetini artırmak için alınacak adımlara ilişkin bir sunum yapmışlardır.

   

  Gelecekte yapılacak faaliyetlerin planlaması ve projenin uzatılmasına ilişkin yakın tarihli zeyilnamenin sonuçları hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

   

  Danıştay, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Avrupa Konseyi temsilcileri ile Bölge İdare Mahkemeleri Başkanları gerçekleşen ilerlemeyi takdir ederek, projenin uzatılmasına olan desteklerini beyan etmişlerdir.

   

  Bir sonraki Yürütme Kurulu Toplantısının Mayıs 2022’de yapılması planlanmaktadır.

   

   

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr