Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

  Hukuki Gerekçelendirme ve Karar Yazımı ve İdari Yargı İçtihadı ile İlgili AİHM ve AYM Kararları Eğitimi (5. Eğitim)
  22.07.2022

  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında İdare Mahkemesi Hâkimlerine yönelik olarak Modül 2: İdari Yargı İçtihadı ile İlgili AİHM ve AYM Kararları konulu eğitim ile Modül 1: Hukuki Gerekçelendirme ve Karar Yazımı eğitimi ve Vergi Mahkemesi Hâkimlerine yönelik Modül 1: Hukuki Gerekçelendirme ve Karar Yazımı eğitimi 13-15 Haziran 2022 tarihlerinde eş zamanlı olarak İzmir’de gerçekleştirilmiştir. İstanbul, Bursa, Ankara ve İzmir Bölge İdare Mahkemeleri ile bu bölgelerin yargı çevresine dâhil olan idare ve vergi mahkemelerinde görev yapan toplam 72 hâkime eğitim verilmiştir.

  İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Gürsoy ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Metin Engin tarafından yapılan açılış konuşmalarının ardından başlayan eğitimde; idare mahkemesi hâkimlerine yönelik olarak Modül 2: İdari Yargı İçtihadı ile İlgili AİHM ve AYM Kararları konulu eğitimde; Uyuşmazlıkların Çözümünde Hakların Nitelendirilmesi Çalışması ve Anayasa Mahkemesi’nin Rolü, AİHM ve AYM İhlal Kararları Sonrası Yargılamanın Yenilenmesi ve Yeniden Yargılama Müessesesi, Vergi, Ruhsat, Lisans, Tahsis ve Mülkiyet Hakkı, İmar Hukukundan Kaynaklanan ve İdarenin Tazmin Yükümlülüğüne Riayet Etmemesinden Kaynaklanan İhlaller, İdari Yaptırımlar, Disiplin Hukukunda Dikkate Alınması Gereken Haklar ve Standartlar, Tıbbi İhmal/Hata Davaları ile Kişisel Verilerin Korunması Hukuku konuları ele alınmıştır.

  İdare ve vergi Mahkemeleri Hâkimlerine yönelik Modül 1: Hukuki Gerekçelendirme ve Karar Yazımı eğitiminde ise gerekçeye ilişkin esaslar ile kısa ve yeterli bir gerekçenin nasıl yazılması gerektiği, gerekçenin kararla sınırlı olması, gerekçede hukuki tahlil, uyuşmazlığın olayla ilgili mevzuat kapsamında irdelenmesi, gerekçede doktrine ve yargısal içtihada atıf yapılması, bilirkişi raporlarının kararda kullanımı hususları ile karar şablonları ele alınmıştır. Temel hak ve özgürlüklere ilişkin uyuşmazlıklarda verilen kararların gerekçesinde AİHM kararları ile AYM içtihatlarının ve usullerinin ne şekilde kullanılacağı, hangi kriterlerin uygulandığına yönelik mevcut teorik yaklaşımlar pratik alıştırmalarla desteklenerek katılımcılar ile paylaşılmıştır.

  Program,  katılımcılara sertifikalarının dağıtılması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle son bulmuştur.

   

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr