Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  İdari Yargı Projesinin 4. Yürütme Kurulu Toplantısı
  25.12.2020

  “İDARİ YARGININ ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI VE DANIŞTAYIN KURUMSAL KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ” AB-AK ORTAK PROJESİNİN 4. YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI ÇEVRİMİÇİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ

  10 Aralık 2020 tarihinde İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesinin 4. Yürütme Kurulu Toplantısı çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Elde edilen ilerleme, COVID-19 pandemisinin etkileri ve buna karşı alınan tedbirler ile projenin gelecek planlaması ele alınmıştır. Projenin Eylem Tanımında planlanan güncellemeler ele alınmış ve öngörülen değişiklikler hakkında paydaşların görüşleri alınmıştır.

  Danıştay, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı (AB Başkanlığı), Türkiye Barolar Birliği, Kamu Denetçiliği Kurumu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Merkezi Finans ve İhale Birimi temsilcilerinin yanı sıra Bölge İdare Mahkemeleri Başkanları ilerlemeleri kabul ederek, planlanan faaliyetler ve proje süresinin olası uzatılmasına ilişkin fikirlerini paylaşmıştır.        

   

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr